Lidgeld

04/04/2022

Hieronder een overzicht van de maandelijkse bijdragen bij BBTK Leuven

Wij verzoeken u vriendelijk iedere wijziging (tewerkstellingsgegevens, adres, rekeningnummer... ) door te geven via admin.leuven@bbtk-abvv.be

Enkel indien wij over de correcte gegevens beschikken kunnen wij de juiste bijdrage toepassen en u een optimale dienstverlening bieden. Zo kunnen wij u ook op de hoogte houden van sectornieuws dat voor u van toepassing is en nagaan of u al dan niet recht heeft op een syndicale premie. 

Werkende leden  

15,00 €

Deeltijds werkende leden (halftijds of minder) 

10,50 €

Werkloze leden (na 6 maanden - zelf door te geven aan BBTK) 

11,00 €

Langdurig zieke leden (na 12 maanden - zelf door te geven aan BBTK) 

11,00 €

Gepensioneerde leden 

  4,00 €

Volledige loopbaanonderbreking (verlof zonder wedde) 

  4,00 €

Bruggepensioneerde leden (SWT) 

12,00 €