candidate.card.title

candidate.card.description

FIETSVERGOEDING STIJGT MET BIJNA 30% IN 2024

04/10/2023

Federaal minister van Financiën, Vincent Van Peteghem heeft een hogere fietsvergoeding aangekondigd voor wie met de fiets naar het werk gaat en dit vanaf 2024.

Momenteel bedraagt de fietsvergoeding maximum 0,27€ per kilometer. 

Volgens Van Peteghem stijgt dit bedrag in 2024 (aanslagjaar 2025) naar 0,35€ per kilometer. Een stijging van bijna 30%. Dit komt ongeveer overeen met de realistische geaccumuleerde inflatie van de afgelopen 2 à 3 jaar. Dit bedrag is vrij van belastingen en sociale bijdrages. 

Plafond van 2.500€ 

De fietsvergoeding is in aanslagjaar 2025 fiscaal vrijgesteld tot 2.500€ per jaar. Dat komt overeen met 7.142 gefietste kilometers, of 17 km per dag rekening houdende met 210 dagen woon-werkverkeer. 

Van Peteghem vindt dit een realistisch plafond, aangezien in 2022 99,6% van de fietsvergoeding-ontvangers minder dan 2.500€ per jaar ontving. In 2022 ontvingen 14% van alle Belgische werknemers een fietsvergoeding. 

Een recht voor iedereen? 

De nationale cao nr. 164 is in principe van toepassing op alle ondernemingen maar is suppletief. Dit wil zeggen dat bestaande sector-en ondernemingscao’s die reeds een specifieke fietsvergoeding toekennen, van toepassing blijven. 

Op dit moment zijn er verschillende sectoren en ondernemingen die hierover reeds een cao hebben afgesloten. Deze bestaande cao’s over de fietsvergoeding blijven onveranderd door de invoering van de nieuwe cao, zelfs indien de fietsvergoeding lager is dan € 0,27 per kilometer. Zo blijft bijvoorbeeld de lagere fietsvergoeding van het aanvullend paritair comité nr. 100 voor de arbeiders en nr. 200 voor de bedienden van toepassing.