candidate.card.title

candidate.card.description

INTERIM - EINDEJAARSPREMIE

01/12/2023

Hoe krijg je de eindejaarspremie te pakken?

Als je aan onderstaande voorwaarden voldoet, krijg je in december automatisch een formulier toegestuurd van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Kijk je gegevens na, onderteken het document en bezorg het ons. Dat kan:

  • per post naar BBTK - MARIA THERESIASTRAAT 99 - 3000 LEUVEN,
  • of je kan het bezorgen aan een afgevaardigde die het op zijn of haar beurt aan ons bezorgt,
  • of je mag het komen afgeven of in de brievenbus steken,
  • of je mag het ook bij een plaatselijk ABVV-kantoor afgeven.

De premie kan pas verwerkt worden als het attest ondertekend in het bezit is van BBTK.

Wat zijn de voorwaarden?

In december kan je een eindejaarspremie of “dertiende maand” ontvangen op voorwaarde dat:

  • je minstens 65 dagen of 494 uren gewerkt hebt (of 78 dagen in een zesdagenweek) in de periode tussen 1 juli van het voorbije jaar en 30 juni van het lopende jaar (ook wel de referteperiode genoemd).

Let op: als je slechts 60 dagen of 456 uren gewerkt hebt als uitzendkracht, maar je werd aangeworven als vaste werknemer bij de gebruiker waarvoor je onmiddellijk daarvoor als uitzendkracht tewerkgesteld was, dan heb je ook recht op een eindejaarspremie.

  • je als lid van het ABVV je betalingsformulier, dat je van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten ontvangen hebt, begin december reeds binnenbrengt bij het ABVV.

Wie zijn of haar formulier binnenbrengt bij het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten, zal slechts uitbetaald kunnen worden vanaf januari 2024.

Welke dagen komen in aanmerking voor deze eindejaarspremie?

Alle werkdagen tellen mee, maar ook enkele afwezigheidsdagen, met name:

  • ziektedagen waarvoor je een gewaarborgd loon kreeg;
  • afwezigheidsdagen door een arbeidsongeval;
  • tijdelijke werkloosheid (Opgelet: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona of niet) komt niet in aanmerking);
  • betaalde feestdagen.

Let op: dagen uitzendwerk als jobstudent worden niet meegeteld. Maximaal 5 dagen economische werkloosheid worden automatisch gelijkgesteld.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De bruto-eindejaarspremie bedraagt 8,33% van het brutoloon dat je als uitzendkracht verdiend hebt in de referteperiode. Van dat bedrag wordt 13,07% afgehouden voor de sociale zekerheid en 23,22% voor de bedrijfsvoorheffing. De netto-eindejaarspremie bedraagt dus nog ongeveer 63% van de brutopremie. Je krijgt een premiedocument waarop je de hele berekening terugvindt.