Je Delhaize-winkel is gefranchiseerd: cao 32bis garandeert het indexeringssysteem per schijf van 1%

18/06/2024 | FR / NL

Je Delhaize-winkel is gefranchiseerd: cao 32bis garandeert het indexeringssysteem per schijf van 1%

We vertellen je al maanden dat cao 32bis dient als een "rugzak" voor je verworven rechten. Je franchisenemer moet je een document hebben gegeven dat door hem en Delhaize is ondertekend en waarin in grote lijnen wordt beschreven wat hij verplicht is je te garanderen in jet kader van je overdracht. In deze rugzak zit onder meer het systeem om je lonen te indexeren

Als "ancien" van een geïntegreerde Delhaize moet je loon verder geïndexeerd worden op basis van de regels van pc 202.00, d.w.z. per schijf van 1%. Voor nieuwe werknemers geldt daarentegen het systeem van pc 202.01 en een index wanneer de spil van 2% wordt overschreden.  De vroegere werknemers van Delhaize hebben dus recht op een snellere indexering van hun loon. 

Controleer of je loon wel degelijk met 1% werd geïndexeerd in november 2023, maart 2024 en mei 2024! 

Kan je werkgever van de franchisering en de wijziging van paritair comité gebruikmaken om de arbeidsvoorwaarden die je vóór de franchise had te wijzigen?

NEE, je hebt rechten! Kortom, de franchisenemer kan de individuele arbeidsvoorwaarden die je vóór de franchise had niet wijzigen zonder jouw formele toestemming!

Op het moment van de franchisering waren al je individuele rechten gegarandeerd door cao 32 bis. Ze werden je bevestigd door een brief van Delhaize en door middel van een individuele bijlage bij je arbeidsovereenkomst, ondertekend door Delhaize en de franchisenemer. De meeste van je arbeids- en loonvoorwaarden staan hierin. 

De gefranchiseerde moet dus al je arbeidsvoorwaarden (ook de indexering) respecteren.  Je individuele arbeidsvoorwaarden worden beschouwd als volledig deel uitmakend van je arbeidsovereenkomst. Het wordt niet betwist (noch door de rechtbanken, noch zelfs door de sociale secretariaten) dat de indexering deel uitmaakt van je individuele arbeidsvoorwaarden.

Let op: de gefranchiseerde kan jouw individuele arbeidsvoorwaarden wel wijzigen maar alleen met jouw schriftelijke toestemming! We herinneren je eraan dat je vooral niets mag tekenen met de gefranchiseerde zonder eerst je BBTK-afgevaardigden of de juridische dienst van je BBTK-afdeling te raadplegen!

Zelfs als je werkgever gefranchiseerd is, is en blijft de BBTK aan je zijde. Contacteer zeker je BBTK-afgevaardigden of je afdeling.

Samen sterk!